องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
เลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 0-4373-1123  โทรสาร : 0-4373-1123  อีเมล์ : admin@nondang.go.th
Powered By wnt.co.th